vi-VN
dd/MM/yyyy

Optoma

Loading ring icon

Các điều khoản và điều kiện

Điều Khoản Sử Dụng

Chào mừng bạn đến với (https://www.optoma.vn:7020/). Trước khi sử dụng website của Optoma (sau đây được gọi là “Chúng tôi”) (https://www.optoma.vn:7020/) (sau đây được gọi là “Website”), vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Sử Dụng (sau đây được gọi là “TOU”) sau đây. Việc sử dụng Website của chúng tôi phải tuân theo TOU. Chúng tôi có quyền cập nhật TOU từ thời gian này sang thời gian khác theo quyền riêng của mình mà không cần thông báo cho bạn. Chúng tôi sẽ đăng tải tất cả các thay đổi trên Website. Nếu bạn không đồng ý với TOU, vui lòng ngừng sử dụng Website của chúng tôi, nếu không, bất kỳ việc sử dụng Website nào cũng sẽ được coi là được chấp nhận.

1. Tài Khoản Người Dùng

Bạn có trách nhiệm về tất cả các hoạt động xảy ra trong khi sử dụng tài khoản của mình. Giữ gìn tài khoản và mật khẩu của bạn và không cho phép ai khác sử dụng tài khoản của bạn để truy cập vào Website của chúng tôi. Trong trường hợp có bất kỳ sử dụng trái phép nào, bạn đồng ý thông báo ngay cho chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn, có hay không có sự hiểu biết của bạn.

2. Bản Quyền và Quyền Thương Hiệu

Chúng tôi có quyền bản quyền, quyền thương hiệu và các quyền khác của tất cả các nội dung trên Website của chúng tôi. Chúng tôi cũng giữ toàn bộ quyền của thương hiệu, thương hiệu dịch vụ, tên thương mại, hình ảnh và tên miền của mình. Bất kỳ sự thay đổi hoặc sử dụng thông tin thu được từ Website mà không có sự đồng ý rõ ràng của chúng tôi có thể vi phạm bản quyền, quyền thương hiệu và các quyền khác của chúng tôi. Website này chỉ để duyệt qua. Việc sao chép, sao chụp, bán lại, tải lên, đăng lại, giao hàng hoặc phân phối tất cả các tài liệu trong Website của chúng tôi mà không có sự đồng ý bằng văn bản trước của chúng tôi là bị cấm.

3. Giá Cả và Mô Tả Sản Phẩm

Chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin chính xác về các sản phẩm của mình thông qua Website. Tuy nhiên, đôi khi có thể có thông tin trên Website của chúng tôi có chứa các lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót có thể liên quan đến mô tả sản phẩm, giá cả và tình trạng hàng tồn kho. Chúng tôi có quyền sửa chữa bất kỳ lỗi, không chính xác hoặc thiếu sót nào và thay đổi thông tin cập nhật vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước, kể cả sau khi bạn đã đặt hàng. Trong trường hợp một mặt hàng bị ghi giá sai, Chúng tôi có quyền và tùy ý quyết định hủy bất kỳ đơn hàng nào đã được đặt. Chúng tôi có thể liên hệ với bạn để yêu cầu hướng dẫn hoặc hủy đơn hàng của bạn và thông báo cho bạn về sự hủy bỏ này. Nếu đơn hàng của bạn bị hủy sau khi thẻ tín dụng của bạn đã được trích tiền, Chúng tôi sẽ hoàn lại số tiền đó vào thẻ tín dụng của bạn.

4. Tuyên Bố Miễn Trừ và Giới Hạn

Tất cả thông tin trên Website được cung cấp "NHƯ HIỆN CÓ" và "NHƯ CÓ SẴN" mà không có bất kỳ bảo đảm hoặc đảm bảo ngụ ý nào về không vi phạm, an toàn, chính xác, phù hợp cho một mục đích nhất định hoặc không có virus. Chúng tôi có quyền sửa đổi Website hoặc h Cancel any orders placed. Chúng tôi có thể.daily blog của người dùng để truy cập Website của chúng tôi vào bất kỳ lúc nào theo quyền riêng của mình. Ngoài ra, Chúng tôi không đại diện rằng nội dung được cung cấp trên Website của chúng tôi phù hợp để sử dụng tại các địa điểm ngoài Hoa Kỳ. Tất cả rủi ro phát sinh từ việc sử dụng cho Website của chúng tôi sẽ do người dùng chịu. Chúng tôi, bao gồm bất kỳ bên nào đại diện cho chúng tôi để thiết lập, cung cấp và cung cấp dịch vụ hoặc có liên quan đến Website của chúng tôi, sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào, dù là gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, trừng phạt, hậu quả hay các cách khác, do việc sử dụng Website gây ra.